Staining Collomia Collomia tinctoria

more info soon